Mobbing

Mobbing to coraz częstsze zjawisko na rynku pracy w Polsce. Co to właściwie jest i jak go rozpoznać?

Mobbing to nic innego jak prześladowanie podwładnego lub też współpracownika w miejscu pracy. Zjawisko to wiąże się z poniżaniem, wyśmiewaniem, izolowaniem lub też zaniżaniem samooceny pracownika/współpracownika. Warto również zdawać sobie sprawę, że mobbing to także działania niebezpośrednie czyli takie, kiedy ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z mobbującym, a jedynie z konsekwencjami jego nieetycznych działań!

Working under the boss pressure

Rozróżniamy dwa rodzaje mobbingu:

 1. Prosty – mobbujący oraz osoba mobbowana są na różnych poziomach
 2. Ukośny – mobbujący oraz osoba mobbowana znajdują się na tym samym poziomie

Co zaliczamy do mobbingu?

Taktyka upokorzenia:

 • nieuzasadniona krytyka
 • wyśmiewanie
 • zniesławienie
 • nieodpowiednie żarty
 • obraźliwe gesty
 • sarkazm
 • publiczna krytyka wyglądu

Taktyka zastraszania:

 • straszenie zwolnieniem
 • przemoc fizyczna
 • wulgaryzmy
 • ustne groźby
 • przymusowe zostawanie po godzinach pracy
 • zastraszanie zwolnieniem z pracy
 • zakaz robienia przerw pod groźbą zwolnienia

Taktyka pomniejszenia kompetencji

Taktyka izolacji

Taktyka poniżania

Taktyka utrudniania wykonywania pracy

Jak sami widzicie mobbing to bardzo szerokie pojęcie i należy być świadomym jak nie przekroczyć granicy. Jak do tej pory mobbing w Polsce jest w miarę nowym pojęciem w polskim prawie pracy dlatego jeszcze nie wszystkie kryteria są jednoznacznie ustalone i określone. Nie przeszkadza to jednak poszkodowanym, którzy coraz częściej składają sprawy do sądu, a następnie je wygrywają!

Źródło zdjęć: praca.egospodarka.pl, h2b.com.pl, prawowpracy.pl