Molestowanie w pracy

Molestowanie w pracy to przestępstwo. Czym jest molestowanie i w jaki sposób się przejawia?

Molestowanie seksualne to działanie dyskryminacyjne i jest to zakazane zachowanie określone w Kodeksie Pracy w art. 18[3a] pragraf 5:

 • Działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • Zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

Tak przedstawia się kodeksowa definicja molestowania. Zwróćcie uwagę, że głównym punktem jest tutaj godność pracownika. Molestowanie to przejaw dyskryminacji, który negatywnie wpływa na poszkodowanego. Wchodząc w szczegóły możemy spotkać się z MOLESTOWANIEM SEKSUALNYM – jak je rozpoznać?

Molestowanie seksualne może przybierać różne postaci jednak do najpowszechniejszych zaliczamy;

 • czynienie aluzji/sugestii,
 • oczekiwanie lub propozycje o korzyści seksualne,
 • flirtowanie, które jest ubliżające,
 • wyuzdane i niemoralne aluzje,
 • bezpośrednie propozycje.

Należy także wiedzieć, że molestowanie seksualne przybiera dwie formy dyskryminacji:

1. Forma, która spowoduje nieprzyjazne warunki pracy takie jak:

 • żarty i komentarze o tematyce seksualnej,
 • obmacywanie, nieodpowiednie dotykanie,
 • uwagi związane z seksem,
 • przedstawianie materiałów o treści seksualnej.

2. Forma, która obejmuje przynależność do danej płci i objawia się:

 • obelgami,
 • wulgaryzmami,
 • niestosowne komentarze charakterystyczne dla danej płci,
 • ubliżające komentarze charakterystyczne dla danej płci.

3. Forma seksualnego szantażu.

 

Źródło zdjęć: urodaizdrowie.pl