Pozyskiwanie funduszy unijnych na założenie firmy

Masz ciekawy pomysł na założenie firmy, ale nie masz wystarczająco dużo pieniędzy? Nic straconego! Możesz pozyskać fundusze unijne, które pomogą Ci wcielić ten plan w życie. Poniżej kilka przydatnych wskazówek.

Na początek najlepiej odwiedzić stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można znaleźć między innymi przewodnik po źródłach finansowania, czy terminy naboru wniosków w poszczególnych województwach. Po przydatne informacje warto też zajrzeć na stronę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Tam podany jest m. In. Adres Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracujący tam doradcy podpowiedzą nam, z jakiego programu skorzystać, pomogą także w przygotowaniu wniosku.

O pozyskiwanie funduszy unijnych nie mogą starać się osoby fizyczne. Mogą to za to zrobić firmy, instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, czy jednostki samorządu terytorialnego.

W kilku regionach ruszył już nabór wniosków na lata 2014-2020. Dokumenty można składać przeważnie do końca roku, ale warto zająć się tym wcześniej, chociażby po to, by mieć czas na dopracowanie projektu i poprawienie ewentualnych błędów. Dofinansowania będą wypłacane przynajmniej w takich kwotach, jak do tej pory.

Należy pamiętać o tym, że dofinansowanie ma formę dotacji, a więc polega na uzupełnianiu środków własnych podmiotu realizującego projekt. Oznacza to, że przedsiębiorca musi posiadać „wkład własny”. Pod tym pojęciem kryją się nie tylko posiadane przez nas oszczędności, ale także wszelkie inne źródła, pod warunkiem, że nie pochodzą one ze środków publicznych, takich jak dotacje z budżetu państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego. Przy pozyskiwaniu funduszy unijnych powinniśmy też udowodnić, że przez cały czas realizacji wniosku jesteśmy w stanie utrzymać płynność finansową, a także przekonać instytucję przyznającą dotację, że dzięki realizacji projektu nasze dochody pokryją poniesione wydatki.