Prawo pracy, a mobbing

Miałem okazję pisać o mobbingu – zainteresowanych odsyłam tutaj, a dzisiaj chciałbym pociągnąć temat i napisać jeszcze kilka słów w tym temacie.

Co to takiego mobbing, jakie są jego rodzaje to już wiecie. A jak przedstawia się sytuacja w przypadku zgłoszenia sprawy do sądu? Jakie warunki musi spełniać pozew aby został wzięty pod uwagę?

mobbingZgodnie z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (dalej k.p.) Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.Ustawowe przesłanki mobbingu określone w art. 94§ 2 k.p. muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 112/06)”.

Tak wygląda definicja od strony prawnej jednak aby w ogóle rozpatrywać wniosek należy wiedzieć, że zachowania mobbującego muszą ‚spełniać’ pewne wymagania – jakie?

0e27a28

Mobbing musi być:

  1. uporczywy czyli powtarzający się w niedługich odstępach czasu. Można przyjąć, że negatywne zachowania powinny mieć miejsce przynajmniej raz w tygodniu;
  2. długotrwały czyli taki, który trwa minimum kilka miesięcy! Jakiekolwiek jednorazowych zachowań/sytuacji nie możemy traktować jako mobbingu.

Powyższe warunki są niezbędne do tego aby skierować sprawę do sądu jednak to w jaki sposób potoczy się sprawa i na czyją korzyść, zależy od indywidualnej sytuacji oraz wnikliwej analizy sędziego.

Warto także zdawać sobie sprawę, że poszkodowany może walczyć o swoje prawa w sytuacji gdy:

  1. Mobbing spowodował rozstrój zdrowia,
  2. Wskutek mobbingu, poszkodowany stracił pracę.

 

Źródło zdjęć: cyberolesnica.pl, linkedin.com, biznes.interia.pl