Szkolenia dla pracowników: Czy warto?

Dzisiejszy rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i bycia na bieżąco z wszelkimi nowinkami. Ponadto pracodawca, który stwarza takie możliwości, zyskuje lojalną i zmotywowaną kadrę. Dlatego warto inwestować w szkolenia dla pracowników. Dziś kilka słów właśnie o tej tematyce.

W ostatnich latach obserwuje się tendencję do częstych zmian miejsca pracy przez pracowników. Jednym ze sposobów na zatrzymanie ich w firmie jest właśnie podnoszenie ich kwalifikacji. Pracodawcom zapewnia to posiadanie coraz bardziej kompetentnej, ale i lojalnej kadry.

Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść może być fakt, że wydatki związane ze szkoleniami dla pracowników mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. To jest temat na oddzielny wpis i z pewnością w przyszłości poruszę go jeszcze na moim blogu.

Jeśli chodzi o zakres merytoryczny, wyróżniamy cztery rodzaje szkoleń dla pracowników:

Szkolenia zawodowe – pozwalają na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w zakresie wymagań danego stanowiska pracy. Mogą to więc być szkolenia informatyczne, księgowe, budowlane itp. Na szkolenia zawodowe może zostać wysłany jeden pracownik, bądź cała grupa. Mogą one być przeprowadzane wewnętrznie, gdy pracownik uczy się od tych z większą wiedzą i stażem pracy. Można do tego celu wynająć tez zewnętrzną firmę szkoleniową.

Szkolenia z kompetencji miękkich – to szkolenia, które mają na celu nauczyć pracowników radzenia sobie w sytuacjach wymagających posiadania określonych umiejętności osobowościowych. Wymienić tu należy szkolenia z umiejętności komunikacji, negocjacji, sprzedażowe, czy kierowane do kadry zarządzającej szkolenia dla menadżerów. Mogą one być realizowane praktycznie w każdym obszarze, w którym u pracownika zostaną stwierdzone braki nie pozwalające mu na pełną realizację zadań w pracy. Podobnie, jak szkolenia zawodowe, mogą one być przeprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie.

Szkolenia językowe – część firm kieruje na nie pracowników dlatego, że znajomość języka obcego wymagana jest przez charakter stanowiska pracy. Inne traktują to jako dodatkowy motywator dla pracowników, mimo iż język obcy nie jest w pracy konieczny. Także te szkolenia mogą być realizowane wewnętrznie. Wiele firm jednak opłaca swoim podwładnym kursy organizowane przez szkoły językowe.

Szkolenia BHP – określone przez Kodeks Pracy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacji o takim szkoleniu nie wpisuje się w życiorys, ponieważ nie podnosi ono kompetencji pracownika.