Ubiegasz się o zwrot podatku? Spodziewaj się kontroli znienacka

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić spore zmiany w ordynacji podatkowej. Firmy, które będą ubiegały się o zwrot podatku będą mogły spodziewać się niezapowiedzianej kontroli skarbówki.

Ministerstwo chce, by organy podatkowe mogły nie zapowiadać swojej wizyty u przedsiębiorcy starającego się o zwrot podatku, jeśli będą chciały sprawdzić, czy faktycznie prowadzi on działalność gospodarczą jako zarejestrowany podatnik VAT i czy dokonuje transakcji krajowych i międzynarodowych. Zdaniem resortu ma to uniemożliwić funkcjonowanie w systemie od podatku od towarów i usług tak zwanych „słupów”, czyli fikcyjnych firm. Ma to także zapobiegać działaniu firm nastawionych na wyłudzenia podatku.
Bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli urzędnicy będą mogli pojawić się w przedsiębiorstwie także po to, by sprawdzić czy podatnik, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, faktycznie tej działalności nie prowadzi. Podobnie będzie, gdy inspektorzy skarbówki będą chcieli skontrolować zasadność dokonania zwrotu nadpłaconego przez przedsiębiorcę podatku, o który wystąpił do fiskusa.
Przedstawiciele fiskusa będą też mogli pojawić się w firmie bez zapowiedzi, by badając stan zatrudnienia, skontrolować, jak wywiązuje się ona ze swoich obowiązków płatnika. Stan zatrudnienia ma istotne znaczenie przy wysokości podatku dochodowego, jaki płacą przedsiębiorcy korzystający z uproszczonych form opodatkowania, jak ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa.
Założenia do projektu są w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.