Umowa agencyjna

Nie wiem czy wiecie ale istnieje także taka umowa jak… agencyjna. Jeżeli jesteście ciekawi jakie zasady i warunki obowiązują ten typ umowy zachęcam do przeczytania poniższego posta.

prowizjeUmowę agencyjną reguluje Kodeks cwyliny art. 758 – 764. Przedmiotem umowy agencyjnej jest świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy – pośrednictwo lub przedstawicielstwo. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, agencyjna ma charakter ciągły jednak nie ma ustalonych norm czasu pracy i dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponad normy. Stronami umowy są (muszą być) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku relacji pomiędzy stronami sytuacja jest odrobinę podobna do umowy o dzieło. Agent sam decyduje o tym w jaki sposób wykona pracę jednak musi być świadomy, że obowiązują go standardy pracy i wskazówki dającego zlecenie. Sposób wykonywania pracy w umowie agencyjnej to pośredniczenie lub zawieranie umów konkretnego rodzaju na rzecz zlecającego bądź też w jego imieniu. Wykonywanie pracy jest możliwe za pośrednictwem osób trzecich lecz jedynie w przypadku, kiedy agent uzyska pisemną zgodę dającego zlecenie. Umowa agencyjna może być zawarta w dowolnej formie chyba, że umowa obliguje agenta do odpowiedzialności za wykonanie zadania. Wówczas należy zawrzeć umowę w formie pisemnej. Umowa agencyjna jest zawsze odpłatna. Agent nie podlega urlopowi wypoczynkowemu, ochronie w trakcie ciąży i zasiłkowi chorobowemu, chyba że samodzielnie opłacał składki. Rozwiązanie umowy ma ściśle określone zasady i terminy.

Źródło zdjęć: anzasoft.pl, wakacyjnyczas.pl