Umowa na czas określony oraz umowa na czas wykonywania określonej pracy

Dzisiaj zapraszam wszystkich zainteresowanych na kilka informacji o umowie na czas określony oraz umowie na czas wykonywania określonej pracy. Osoby, które interesują szczegóły umów na okres próbny i na zastępstwo odsyłam do poprzedniego posta.

66_umowa_2_1

Umowa na czas określony to zazwyczaj drugi typ umowy o pracę jaki proponuje pracodawca. Poprzedzająca umowa o pracę to umowa na okres próbny, która nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Umowa na czas określony może zostać zawarta na dowolny okres czasu. Zazwyczaj jednak trwa od pół roku do roku. Warto wiedzieć, że jeżeli pracownik jest niezadowolony z powodu zbyt długiego okresu trwania umowy (powyżej pięciu, siedmiu lat) to może dochodzić sądowych roszczeń o zawarcie umowy na czas nieokreślony. Istotne jest również, że maksymalna ilość zawarcia umowy na czas określony nie może przekroczyć trzech umów jeżeli przerwy między tymi umowami wynosiły nie dłużej niż miesiąc. W związku z tym przepisem, trzecia kolejna umowa automatycznie i samodzielnie przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Umowa na czas określony podlega wypowiedzeniu w sytuacji, kiedy została zawarta na czas dłuższy niż pół roku lub jeżeli w umowie została zawarta odpowiednia klauzula mówiąca o możliwościach rozwiązania umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi dwa tygodnie, a samo wypowiedzenia nie wymaga uzasadnienia.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy to umowa, którą pracodawca proponuje pracownikowi w sytuacji, kiedy wykonywana praca nie może zostać ‚ubrana’ w ramy czasowe. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie w dniu w którym pracownik wykonał pracę zawartą i szczegółowo opisaną w umowie.

Źródło zdjęć: weblog.infopraca.pl, infor.pl