Umowa na okres próbny i umowa na zastępstwo

Mój dzisiejszy wpis jest krótką charakterystyką rodzai umów o pracę, które wyszczególniłem w poprzednim poście.

W gwoli przypomnienia podam jeszcze raz rodzaje umów o pracę:

  • umowa na okres próbny,
  • umowa na zastępstwo,
  • umowa na czas określony,
  • umowa na czas wykonania określonej pracy,
  • umowa na czas nieokreślony.

m_1354724871_wprzypadkuumowynaczasokreslonypracownikowitrzebawydacswiadectwopracyzawszegdyotopoprosi492px329pxZdecydowanie najczęstszą formą umowy o pracę na początku kariery zawodowej w nowej firmie jest umowa na okres próbny. Taka forma umowy może trwać maksymalnie trzy miesiące. Zdarza się, że pracodawca proponuje zawarcie kilku umów na okres próbny, które następuje bezpośrednio po sobie. Jest to możliwe jednak ich łączny czas nie może przekroczyć trzech miesięcy. Umowa na czas próbny podlega wypowiedzeniu bez konieczności podawania przyczyny. W przypadku jeżeli umowa została zawarta na nie więcej niż dwa tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze. Jeżeli umowa jest zawarta na czas dłuższy niż dwa tygodnie jednak nie pełne trzy miesiące, okres wypowiedzenia wynosi jeden tydzień. W sytuacji, kiedy podpisaliście umowę na okres próbny na trzy miesiące, okres wypowiedzenia wynosi dokładnie dwa tygodnie.

Innym rodzajem umowy jest umowa na zastępstwo. Taki rodzaj umowy zazwyczaj wynika z usprawiedliwionej nieobecności pracownika, który dotychczasowo zajmował stanowisko pracy. Umowa na zastępstwo również może zostać poprzedzona umową na czas próbny! Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na zastępstwo wynosi trzy dni robocze niezależnie od tego ile zatrudnienie ma trwać.

Zapraszam na kolejny wpis gdzie postaram się pokrótce opisać zasady umowy na czas określony oraz umowę na czas wykonywania określonej pracy.

Źródło zdjęć: prawowity.pl, umowyoprace.pl