Umowa o pracę

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, a może kontrakt? Wybór jest duży jednak to umowa o pracę jest tą najpopularniejszą i najczęściej wybieraną. Jakie są jej warunki i dlaczego pracownicy zabiegają o ten typ umowy?

Uregulowania prawne umowy o pracę powstały w oparciu o Kodeks pracy. Przedmiotem umowy jest wykonywanie pracy na umówionym stanowisku pracy. Umowa o pracę ma charakter ciągły czyli trwa od momentu jej zawarcia do momentu określonego w umowie. Normy czasu pracy i dodatkowe wynagrodzenie za pracę ponad normę wynikają z Kodeksu pracy art. 128-151. Stronami umowy o pracę jest pracodawca oraz pracownik/zatrudniony, którzy zostali związani stosunkiem pracy. W przypadku tej umowy to zatrudniony jest podporządkowany pracodawcy w zakresie miejsca, czasu oraz sposobu wykonania pracy. Zakres obowiązków zatrudnionego może zostać zmieniony w trakcie wykonywania pracy. Bardzo ważne jest aby pamiętać, że zawarcie umowy o pracę może nastąpić jedynie z osobą fizyczną! Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy, a nie do osiągnięcia rezultatu jak w przypadku innych umów. Bardzo ważne jest także osobiste wykonanie pracy! Zatrudniony nie może zlecać wykonywania swojej pracy osobie trzeciej. Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej o czym niedawno pisałem. Jeżeli została zawarta ustnie aby miała swoją ważność, musi zostać potwierdzona ustnie. Odpłatność za wykonywaną pracę jest ustalona w umowie (konkretna kwota). W przypadku rozwiązania umowy należy wiedzieć, że są ściśle określony tryby i terminy. Konflikty i niejasności może wyjaśniać sąd pracy.

Źródło zdjęć: najlepsze-demotywatory.pl