Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym – w jakiej sytuacji?

Dzisiaj będzie trochę informacyjnie czyli w jakiej sytuacji można odejść z pracy bez wypowiedzenia. Pracownik może odejść z pracy be wypowiedzenia wyłącznie w sytuacji, kiedy winę ponosi pracodawca – oczywiście jeżeli umowa nie zawiera dodatkowych punktów. Man holding cardboardW przypadku winy pracodawcy, pracownik może odejść z pracy nie zachowując okresu wypowiedzenia z następujących powodów:

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

  • Pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
  • Natychmiastowe odejście z pracy jest także możliwe w sytuacji, kiedy występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracownika.
  • Odejście pracownika w trybie natychmiastowym jest także możliwe w sytuacji, kiedy pracodawca nie przestrzega przepisów bhp.
  • Sytuacja, kiedy pracodawca nie przestrzega terminów wypłaty wynagrodzeń i nie jest to zdarzenie jednorazowe lub też przypadkowe.
  • Pracownik może odejść z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, kiedy pracodawca powtarzalnie łamie przepisy w sprawie czasu pracy.
  • Pracodawca długotrwale nie zgadza się na urlop wypoczynkowy pracownika .
  • Mobbing czyli nękanie, zastraszanie pracownika.

W najbliższym czasie postaram się opisać każdy punkt z osobna abyście poznali więcej szczegółów.

Źródło ikony wpisu: prawo.egospodarka.pl