Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to kolejny typ umowy, który chciałbym krótko opisać na blogu. Jeżeli jesteś zainteresowany umową o pracę lub umową zlecenie zachęcam do zerknięcia tutaj i tutaj.

62705f2eb75490e1d1e0ef3434ffde82Umowa o dzieło jest regulowana Kodeksem cywilnym czyli podobnie jak umowa zlecenia. Przedmiotem umowy jest osiągnięcie ściśle określonego rezultatu – materialnego lub nie. Umowa o dzieło ma charakter jednorazowy i nie obowiązują jej żadne normy czasu pracy czy dodatkowe wynagrodzenie za pracę ponad normę. Stronami umowy o dzieło jest zamawiający wykonanie dzieła oraz przyjmujący zamówienie. Strony łączy stosunek cywilnoprawny. Przyjmujący zamówienie ma swobodę czasu co do sposobu wykonywania pracy, jej godzin i czasu. Jego jedynym obowiązkiem jest wykonanie konkretnego dzieła w oznaczonym w umowie terminie. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości i sposobu wykonania dzieła przez przyjmującego zamówienie jednak należy pamiętać, że strony umowy są równorzędnymi podmiotami. Wykonawca dzieła jest zobowiązany do samodzielnego wykonania, chyba że strony ustaliły inaczej. Niezależnie od tego kto wykona zadanie, za rezultat zawsze odpowiada przyjmujący zamówienie! Umowa o dzieło może być zawarta w każdej formie i jest zawsze odpłatna. Wykonawca nie podlega urlopowi wypoczynkowemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Warto pamiętać, że w przypadku tej umowy nie występuje ochrona w trakcie trwania ciążdy. Rozwiązanie umowy o dzieło następuje w każdym, dowolnym terminie. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu umowy.

Źródło zdjęć: sebit24.pl, hopaj.pl