Rodzaje umowy o pracę

Dzisiejszym wpisem chciałbym zacząć serię tekstów o zatrudnieniu i jego formie. Nie miałem jeszcze okazji pisać o rodzajach umowy, ich plusach i minusach. Zacznę jednak od krótkiej charakterystyki samej umowy o pracę.

Już w momencie rozmowy rekrutacyjnej nasz przyszły pracodawca pyta o to jaki rodzaj umowy nas interesuje. Niezależnie od tego jaki typ wybierzemy, z pewnością dostaniemy dokument w formie pisemnej, który będziemy musieli podpisać.

Umowę o pracę zawieramy zawsze w formie pisemnej zanim rozpoczniemy nasz pierwszy dzień pracy. W umowie o pracę zawarte są wszystkie obowiązki, warunki zatrudnienia obowiązujące pracownika ale także pracodawcę. W prawidłowo sformułowanej umowie jest wyszczególnione:

  • rodzaj pracy
  • miejsce wykonywania pracy
  • wynagrodzenie za pracę dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
  • wymiar czasu pracy
  • termin rozpoczęcia zatrudnienia

Rozpoczynając pracę należy także wiedzieć, że jest kilka rodzai umów o pracę:

  • umowa na okres próbny
  • umowa na zastępstwo
  • umowa na czas określony
  • umowa na czas wykonania określonej pracy
  • umowa na czas nieokreślony

Rodzaj umowy o pracę zależy od tego czego oczekuje pracodawca. Jeżeli stanowisko na które aplikujemy jest dostępne, ponieważ inny pracownik, który je zajmował jest tymczasowo nieobecny to dostaniemy propozycję współpracy na tzw. zastępstwo. Z kolei w przypadku sytuacji na ‚wolne’ stanowisko, pracodawca najprawdopodobniej zaproponuje nam umowę na czas próbny.

W moim kolejnym wpisie postaram się krótko opisać wszystkie rodzaje umowy o pracę ich warunki i zasady.

Źródło zdjęć: weblog.infopraca.pl