Co sprawdza urząd skarbowy podczas kontroli

Kontrola skarbowa jest procesem, który może spotkać zarówno osoby prywatne, jak i firmy. To ważne wydarzenie, które może wpłynąć na naszą sytuację finansową i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto więc wiedzieć, na co urząd skarbowy zwraca uwagę podczas takiej kontroli.

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa, zwana również kontrolą podatkową, jest procedurą przeprowadzaną przez urząd skarbowy w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych podatników. Może ona dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. Podczas kontroli skarbowej urząd skarbowy może zbadać wiele aspektów finansowych i podatkowych.

Kontrola skarbowa osoby prywatnej

Kontrola skarbowa osoby prywatnej dotyczy przede wszystkim spraw podatkowych takich jak:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od nieruchomości

Podczas kontroli urząd skarbowy może sprawdzić zgodność deklaracji podatkowych z rzeczywistym stanem naszych dochodów i wydatków. Ważne jest więc, aby prowadzić dokładną dokumentację finansową.

Kontrola skarbowa w firmie

Jeśli prowadzisz firmę, kontrola skarbowa może być bardziej skomplikowana. Urząd skarbowy może skoncentrować się na następujących kwestiach:

 • Rozliczenia podatku VAT
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Rozliczenia z ZUS
 • Przychody i koszty firmy

Podczas kontroli skarbowej w firmie urząd skarbowy może badać księgi rachunkowe, dokumenty finansowe oraz dowody księgowe. Ważne jest więc, aby wszystkie dokumenty były rzetelnie prowadzone.

Kontrola skarbowa w sklepie

Jeśli prowadzisz sklep, kontrola skarbowa może skupić się na szczególnych kwestiach, takich jak:

 • Rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • Stan magazynu i obrotu towarów
 • Rozliczenia z dostawcami i klientami

Urząd skarbowy może również sprawdzać, czy w sklepie nie ma nielegalnych produktów lub nielegalnych praktyk finansowych.

Kontrola urzędu skarbowego ile lat wstecz

Urząd skarbowy ma prawo sięgać wstecz w celu sprawdzenia poprzednich lat podatkowych. Zazwyczaj, kontrola ta obejmuje okres ostatnich pięciu lat. Dlatego ważne jest, aby zachować dokumentację finansową za ten okres.

Kontrola skarbowa osoby fizycznej

Kontrola skarbowa osoby fizycznej może być bardziej ograniczona niż kontrola firmy, ale i tak może skupić się na różnych aspektach, takich jak:

 • Źródła dochodów
 • Wysokość dochodów
 • Odliczenia podatkowe

Warto pamiętać, że urząd skarbowy ma dostęp do różnych źródeł informacji, takich jak deklaracje PIT, informacje od pracodawców czy banków, co ułatwia im weryfikację naszych danych finansowych.

Kontrola us a kontrola podatkowa osoby fizycznej

Kontrola US to ogólny termin, który obejmuje różne rodzaje kontroli, w tym kontrolę podatkową osoby fizycznej. Oznacza to, że podczas kontroli US może być sprawdzana zgodność z różnymi przepisami, nie tylko podatkowymi.

Kontrola skarbowa – jak się przygotować?

Przygotowanie do kontroli skarbowej jest kluczowe. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

 1. Prowadź dokładną księgowość i dokumentację finansową.
 2. Sprawdź, czy Twoje rozliczenia podatkowe są zgodne z przepisami.
 3. Przeglądaj regularnie swoje dokumenty finansowe i podatkowe.
 4. Skonsultuj się z doradcą podatkowym w razie wątpliwości.

Faqs – najczęstsze pytania o kontroli skarbowej

Czy kontrola skarbowa może być zaskoczeniem?

Tak, urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego ważne jest, aby być przygotowanym przez cały czas.

Czy mogę odmówić udziału w kontroli skarbowej?

Nie, odmowa udziału w kontroli skarbowej może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-podatkowymi. Warto współpracować z urzędem skarbowym.

Ile trwa kontrola skarbowa?

Czas trwania kontroli skarbowej może się różnić w zależności od jej skomplikowania. Może to być kilka dni do kilku tygodni.

Czy mogę wnosić zastrzeżenia do wyników kontroli skarbowej?

Tak, masz prawo do wniesienia zastrzeżeń do wyników kontroli skarbowej, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe. Możesz również skonsultować się z doradcą podatkowym w tej sprawie.

Czy mogę uniknąć kontroli skarbowej?

Najlepszym sposobem, aby uniknąć kontroli skarbowej, jest rzetelne i zgodne z przepisami prowadzenie swoich spraw finansowych oraz regularne rozliczenia podatkowe.

#stop#

Zobacz także:

Photo of author

Sandra

Dodaj komentarz