Umowa darowizny udziałów w spółce jawnej wzór

Umowa darowizny udziałów w spółce jawnej jest dokumentem, który reguluje przekazanie udziałów w spółce jawnej od jednej strony (darczyńcy) drugiej stronie (obdarowanemu) bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek zapłaty. Warto zrozumieć, że spółka jawna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, w której wspólnicy odpowiadają za długi spółki całym swoim majątkiem. Umowa darowizny udziałów w spółce jawnej jest zatem istotnym dokumentem regulującym przekazanie udziałów w tej formie spółki.

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z zanettaiprawo.pl

Umowa darowizny udziałów w spółce jawnej – wzór

Oto przykładowy wzór umowy darowizny udziałów w spółce jawnej:

Umowa darowizny udziałów w spółce jawnej Data zawarcia umowy: [data]
Strony umowy:
  • Darczyńca: [imię i nazwisko darczyńcy], [adres darczyńcy]
  • Odbiorca: [imię i nazwisko obdarowanego], [adres obdarowanego]
Przedmiot darowizny:

Darczyńca przekazuje obdarowanemu udziały w spółce jawnej o nazwie [nazwa spółki] o łącznej wartości [wartość udziałów] zł.

Warunki darowizny:

Darczyńca zobowiązuje się przekazać udziały bez żadnych dodatkowych warunków, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej umowie.

Postanowienia ogólne:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania.

Procedura zawarcia umowy darowizny udziałów w spółce jawnej

Zawarcie umowy darowizny udziałów w spółce jawnej wymaga przestrzegania pewnych kroków. Oto podstawowa procedura:

  1. Przygotowanie umowy darowizny w formie pisemnej.
  2. Podpisanie umowy przez darczyńcę i obdarowanego.
  3. Wpisanie umowy do rejestru spółki jawnej (jeśli taki rejestr istnieje).
  4. Poinformowanie organów podatkowych o dokonanej darowiznie.

Faqs dotyczące umowy darowizny udziałów w spółce jawnej

Czy umowa darowizny udziałów w spółce jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej?

Tak, umowa darowizny udziałów w spółce jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej, aby była ważna i skuteczna.

Czy darczyńca może odwołać darowiznę udziałów?

W przypadku umowy darowizny udziałów w spółce jawnej, darowizna jest niewzruszalna, chyba że umowa zawiera wyraźne postanowienie umożliwiające darczyńcy odwołanie darowizny.

Czy obdarowany musi zapłacić podatek od darowizny udziałów?

Tak, obdarowany może być zobowiązany do zapłacenia podatku od darowizny udziałów. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, jakie przepisy podatkowe są obowiązujące w danym przypadku.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy darowizny udziałów w spółce jawnej?

Do zawarcia umowy darowizny udziałów w spółce jawnej konieczne są przede wszystkim dane darczyńcy i obdarowanego oraz szczegóły dotyczące przekazywanych udziałów. Dokładny zakres dokumentów może zależeć od lokalnych przepisów i praktyk.

Zobacz także:

Photo of author

Edwin

Dodaj komentarz