Umowa dorozumiana – konkludentne zawarcie umowy poprzez dorozumiane oświadczenie woli

Umowa dorozumiana, zwana również umową konkludentną, to jedna z form zawierania umów, która nie polega na wyrażaniu wprost woli stron, ale wynika z ich zachowań i działań. W tym artykule omówimy, czym jest umowa dorozumiana, jakie są jej zasady oraz jakie są przykłady konkludentnego zawarcia umowy. Dowiedz się, jakie są kluczowe elementy umowy dorozumianej i jakie prawa i obowiązki wiążą strony umowy.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z zanettaiprawo.pl

Umowa dorozumiana – co to jest?

Umowa dorozumiana, nazywana także umową konkludentną, to rodzaj umowy, która jest zawierana przez strony nie wypowiadając słów lub pisemnych deklaracji, ale poprzez swoje zachowanie i działania. Innymi słowy, umowa ta powstaje, gdy strony w sposób jednoznaczny wyrażają swoją wolę do zawarcia umowy, choć nie używają do tego słów ani dokumentów.

Jakie są zasady umowy dorozumianej?

Umowa dorozumiana podlega pewnym zasadom, które muszą być spełnione, aby była ważna i skuteczna:

  1. Wyraźne i jednoznaczne działania: Strony muszą wykonać działania, które jednoznacznie wskazują na ich zamiar zawarcia umowy. Na przykład, jeśli ktoś umieści przedmiot na półce w sklepie z ceną, a druga osoba wzięła ten przedmiot do koszyka, może to być uważane za konkludentne zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
  2. Akceptacja oferty: Jedna ze stron musi zaakceptować działania drugiej strony jako ofertę do zawarcia umowy. Na przykład, jeśli osoba A wystawiła samochód na sprzedaż z widoczną ceną, a osoba B dała znać, że chce go kupić, to może to stanowić akceptację oferty.
  3. Zrozumienie warunków: Strony muszą mieć pełne zrozumienie warunków umowy, które wynikają z ich działań. Warunki te powinny być jasne i jednoznaczne.

Przykłady konkludentnego zawarcia umowy

Istnieje wiele sytuacji, w których umowa dorozumiana może zostać zawarta. Oto kilka przykładów:

Przykład Konkludentne Zawarcie Umowy
1 Osoba A zostawia koszyk owoców w sklepie, a kasjer bierze go i wystawia rachunek.
2 Pracownik dostarcza towar do firmy, a firma przyjmuje go bez sprzeciwu.
3 Osoba A przekazuje klucze do mieszkania osobie B, aby ta mogła się wprowadzić.

Kluczowe elementy umowy dorozumianej

Umowa dorozumiana zawiera kilka kluczowych elementów:

  • Oferent: Strona, która dokonuje działań wskazujących na zamiar zawarcia umowy.
  • Akceptant: Strona, która akceptuje ofertę dokonaną przez oferenta.
  • Warunki umowy: Warunki i zasady, na jakich umowa zostaje zawarta.

Umowa dorozumiana – prawa i obowiązki stron

Strony umowy dorozumianej są zobowiązane do przestrzegania warunków umowy, tak samo jak w przypadku umów zawieranych w inny sposób. Mają prawo do oczekiwania od drugiej strony, że ta również będzie wykonywać swoje zobowiązania zgodnie z umową.

Czy umowa dorozumiana jest ważna?

Tak, umowa dorozumiana może być ważna, jeśli spełnione są określone warunki, takie jak wyraźne działania i akceptacja oferty.

Jakie są przykłady umowy dorozumianej?

Przykłady umowy dorozumianej to m.in. sytuacje, w których strony dokonują działań wskazujących na zamiar zawarcia umowy, np. zakupu produktu lub wynajmu mieszkania.

Czy umowa dorozumiana jest prawnie wiążąca?

Tak, umowa dorozumiana może być prawnie wiążąca, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, takich jak wyraźne działania i zrozumienie warunków umowy.

Czy umowa dorozumiana może być unieważniona?

Tak, umowa dorozumiana może być unieważniona, jeśli któryś z warunków umowy nie został spełniony lub jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się z jej zobowiązań.

Zobacz także:

Photo of author

Edwin

Dodaj komentarz